Les aportacions (50 persones x 20 € mensuals)


Les aportacions dels socis es destinen a col·laborar amb escoles i entitats en l'atenció a infants, joves i famílies per cobrir necessitats no cobertes per l'administració.

Els mestres i educadors fan el seguiment de les contrapartides socio-educatives per a les famílies, els infants i els joves.

Com col·laborar:

La teva ajuda econòmica ens permetrà oferir un acompanyament i oportunitats a persones que ho necessiten dels barris de Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona.

Totes les donacions econòmiques es destinen, en col·laboració amb centres educatius i entitats socioeducatives, a l’acció directa amb les persones.

Si estàs interessat/da en col·laborar i vols més informació, pots escriure a:

50x20a@gmail.comdilluns, 22 d’abril del 2019

Aportacions març 2019

Ajudes socioeducativa a la infància:
  • 1 ajuda de servei d'acollida, CEIP Comtal, 120 €
  • 4 ajudes per a piscina escolar, CEIP Comtal, 90x4: 360 €
  • 10 ajudes a colònies escolars, CEIP Elisenda de Montcada: 522 €
Ajudes sociolaborals a joves:
  • 1 ajuda al transport, Centre Cruïlla, 105 €
Total: 1.107 €