Les aportacions (50 persones x 20 € mensuals)


Les aportacions dels socis es destinen a col·laborar amb escoles i entitats en l'atenció a infants i joves.

Els mestres i educadors fan el seguiment de les contrapartides socio-educatives per a les famílies, els infants i els joves.

Com col·laborar:

La teva ajuda econòmica ens permetrà oferir un acompanyament i oportunitats a persones que ho necessiten dels barris de Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona.

Totes les donacions econòmiques es destinen, en col·laboració amb centres educatius i entitats socioeducatives, a l’acció directa amb les persones.

Si estàs interessat/da en col·laborar i vols més informació, pots escriure a:

50x20a@gmail.com



diumenge, 31 de gener de 2021

Aportacions gener 2021

Ajudes socioformatives a joves:

 • Emergència d'allotjament d'un jove, fundació Jovent, 389 €
 • Cura dentista d'un jove, centre Cruïlla, 1.090 €
 • 2 ajudes de transport per a formació, centre Cruïlla, 160 €
 • Ajuda d'alimentació i transport, centre Cruïlla, 900 €
 • 4 ajudes per a PFI, centre Cruïlla, 800 €
 • Ajuda de transport per a formació, centre Cruïlla, 40 €
 • Ajudes de formació en anglès i català a 7 joves, fundació Jovent, 840 €
Ajudes socioeducatives a infants:
 • 3 ajudes de material escolar, CEIP Ciutat Comtal, 360 €
 • 1 ajuda de material escolar, CEIP Ciutat Comtal, 180 €
 • 2 ajudes per a la piscina escolar, CEIP Ciutat Comtal, 150 €
Total: 4.909 €

diumenge, 15 de novembre de 2020

Aportacions octubre 2020

Ajudes socioformatives a joves:

 • Ajuda d'emergència d'allotjament de 6 mesos a un jove, associació Muguera, 1.200 €
 • Ajuda d'emergència familiar per subministraments, centre Cruïlla, 714,88 €
Ajudes socioeducatives a infants:
 • Deute per activitats escolars, CEIP Morera, 385 €
Total: 2.299,88

dilluns, 29 de juny de 2020

Aportacions juny 2020

Altres ajudes:
 • Urgència alimentària de la llar, CEIP Morera, 300 €
 • Urgència de subministres de la llar, Centre Cruïlla, 238 €
Total: 538 €