Les aportacions (50 persones x 20 € mensuals)


Les aportacions dels socis es destinen a col·laborar amb escoles i entitats en l'atenció a infants, joves i famílies per cobrir necessitats no cobertes per l'administració.

Els mestres i educadors fan el seguiment de les contrapartides socio-educatives per a les famílies, els infants i els joves.

Com col·laborar:

La teva ajuda econòmica ens permetrà oferir un acompanyament i oportunitats a persones que ho necessiten dels barris de Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona.

Totes les donacions econòmiques es destinen, en col·laboració amb centres educatius i entitats socioeducatives, a l’acció directa amb les persones.

Si estàs interessat/da en col·laborar i vols més informació, pots escriure a:

50x20a@gmail.comdivendres, 17 de gener del 2014

Aportacions desembre 2013 i gener 2014


Aportacions desembre:

Atenció Infància i Joventut                   285,00 €
Aportacions gener:


Atenció infància i joventut                   1.646,21 €
Inserció sociolaboral                             120,00 €

Total                                                  2051,21 €